โรงเรียนสาครพิทยาคม
150 หมู่ 4  ตำบลหางน้ำสาคร  อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
เบอร์โทรศัพท์ 0-5643-1381
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายปิยโชติ รอดหลง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
เบอร์โทรศัพท์ : 096-5077603
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 2564,16:44  อ่าน 43 ครั้ง
ชื่อผลงาน : OBEC AWARD ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม
รายละเอียดผลงาน
เผยแพร่ผลงาน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                                         .
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม



โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 2564,16:44   อ่าน 43 ครั้ง