โรงเรียนสาครพิทยาคม
150 หมู่ 4  ตำบลหางน้ำสาคร  อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
เบอร์โทรศัพท์ 0-5643-1381
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายปิยโชติ รอดหลง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
เบอร์โทรศัพท์ : 096-5077603
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 2564,16:07  อ่าน 39 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามแนวทางทดสอบสมรรถภาพทางกายของคณะกรรมการนานาชาติ (ICSPFT)
รายละเอียดผลงาน

ายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ตามแนวทางทดสอบสมรรถภาพทางกายของคณะกรรมการนานาชาติ (ICSPFT)

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 102.89 KB

โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 2564,16:07   อ่าน 39 ครั้ง