ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับจังหวัดประจำปี 2563
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจันทราภา โฆสิตเมธางกูร
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 2563,21:54  อ่าน 66 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับจังหวัดประจำปี 2563
ชื่ออาจารย์ : นายนภดล ทำนาดี
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 2563,21:53  อ่าน 58 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับจังหวัดประจำปี 2563
ชื่ออาจารย์ : นายปิยโชติ รอดหลง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 2563,21:53  อ่าน 62 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การประกวดคลิปสื่อออนไลน์ต้านภัยยาเสพติด & Covid-19 “CPEO MUSIC AWARD 2020” (Special)
ชื่ออาจารย์ : นายปิยโชติ รอดหลง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 2563,21:49  อ่าน 74 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Best Practice เรื่อง กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายพัฒนาสุขภาพนักเรียน
ชื่ออาจารย์ : นายปิยโชติ รอดหลง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 2563,21:31  อ่าน 64 ครั้ง
รายละเอียด..