ผลงานนักเรียน
การแข่งขันตอบปัญหาสุขภาพและกีฬา ครั้งที่ 12 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
เด็กหญิงณญาดา เช็ก
รายละเอียดผลงาน
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น #การแข่งขันตอบปัญหาสุขภาพและกีฬา ครั้งที่ 12
จัดโดย ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ. นครปฐม
Unkown Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4 KB
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2564,22:34   อ่าน 79 ครั้ง