ผลงานนักเรียน
ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดคลิปสื่อออนไลน์ต้านภัยยาเสพติด & Covid-19 “CPEO MUSIC AWARD 2020” (Special)
ทีม SDN Chainat
รายละเอียดผลงาน
ขอแสดงความยินดีกับ ทีม SDN Chainat โรงเรียนสาครพิทยาคม ที่ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดคลิปสื่อออนไลน์ต้านภัยยาเสพติด & Covid-19 “CPEO MUSIC AWARD 2020” (Special)
ประเภท การประกวดวีดีโอต้านภัยยาเสพติด
ประกอบด้วย
1.นายธารทองกานต์ แจ่มเหลือ
2.นางสาวอรกานต์ ดิษเจริญ
3.นายวรวุฒิ ภูมิเมือง
4.นางสาวดวงพร ชูพันธ์
5.นางสาวชไมพร โพธิ์อุไร
6.นางสาวปราณิศรา ทิพยัคฆ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 2563,21:45   อ่าน 463 ครั้ง