ผลงานนักเรียน
ด้รับรางวัลชมเชย การประกวดคลิปสื่อออนไลน์ต้านภัยยาเสพติด & Covid-19 “CPEO MUSIC AWARD 2020” (Special)
ทีม CHIPPER โรงเรียนสาครพิทยาคม
รายละเอียดผลงาน
ทีม CHIPPER โรงเรียนสาครพิทยาคม ที่ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดคลิปสื่อออนไลน์ต้านภัยยาเสพติด & Covid-19 “CPEO MUSIC AWARD 2020” (Special)
ประเภท การประกวดวีดีโอต้านภัยยาเสพติด
ประกอบด้วย
1. เด็กหญิงภัทราภรณ์ สมทิพย์
2. เด็กหญิงปรายฝน สุวรรณกองกูล
3. เด็กหญิงตะวัน มั่นพุด
4. เด็กหญิงพิมพ์นภา ชุ่มเย็น
5. เด็กหญิงปัณฑิตา ทรัพย์นุ่ม
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 2563,21:42   อ่าน 429 ครั้ง