ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กิโลกรัม
ชื่อนักเรียน : เด็กชายอานนท์ แย้มสุข
โพสเมื่อ : 17 เม.ย. 2563,13:38   อ่าน 82 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 65 กิโลกรัม
ชื่อนักเรียน : นายสัญชัย ฤหะลม
โพสเมื่อ : 17 เม.ย. 2563,13:35   อ่าน 69 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลชะเลิศ การแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45 กิโลกรัม
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงปวันรัตน์ ลอยเลี้ยง
โพสเมื่อ : 17 เม.ย. 2563,13:27   อ่าน 61 ครั้ง