ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดคลิปสื่อออนไลน์ต้านภัยยาเสพติด & Covid-19 “CPEO MUSIC AWARD 2020” (Special)
ชื่อนักเรียน : ทีม SDN Chainat
โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 2563,21:45   อ่าน 57 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ด้รับรางวัลชมเชย การประกวดคลิปสื่อออนไลน์ต้านภัยยาเสพติด & Covid-19 “CPEO MUSIC AWARD 2020” (Special)
ชื่อนักเรียน : ทีม CHIPPER โรงเรียนสาครพิทยาคม
โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 2563,21:42   อ่าน 54 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กิโลกรัม
ชื่อนักเรียน : เด็กชายอานนท์ แย้มสุข
โพสเมื่อ : 17 เม.ย. 2563,13:38   อ่าน 143 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 65 กิโลกรัม
ชื่อนักเรียน : นายสัญชัย ฤหะลม
โพสเมื่อ : 17 เม.ย. 2563,13:35   อ่าน 113 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลชะเลิศ การแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45 กิโลกรัม
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงปวันรัตน์ ลอยเลี้ยง
โพสเมื่อ : 17 เม.ย. 2563,13:27   อ่าน 85 ครั้ง