ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนสาครพิทยาคม ยินดีต้อนรับคุณครูบรรจุใหม่
โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 63
วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 โรงเรียนสาครพิทยาคมจัดกิจกรรมมุทิตาจิตให้กับครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจ
โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 63
21 กันยายน 2563 โรงเรียนสาครพิทยาคม จัดกิจกรรมวันสันติภาพสากล (World Peace Day) ตรงกับวันที่ 21 กัน
โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 63
ประเมินสถานพอเพียงต้นแบบ
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 63
สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด กิจการนักเรียน และ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษา
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 63
ขอแสดงความยินดีกับ นายสุกฤษฎิ์ กันจาด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ที่ได้รับคัดเลือกเป็น ประธานสภ
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 63
โรงเรียนสาครพิทยาคม ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ "นายศุทธนา ยามพูน" ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชก
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 63
โรงเรียนสาครพิทยาคม จัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง และการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 63
โรงเรียนสาครพิทยาคม ขอขอบคุณ เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร ที่ได้จัดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รู้จักอย่างถูกต้อง
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 63
รับการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชัยนาท
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 63
สัปดาห์วิทย์สร้างคนสร้างชาติด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 63
จัดกิจกรรม สร้างพื้นที่สีเขียว เพื่อส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ บริเวณหน้าอาคาร 3
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 63
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรตำบลหางน้ำสาคร ที่มาให้ความรู้เรื่องการใช้รถจักรยานยนต์ที่ถูก
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 63
ตัวแทนนักเรียนระดับ ม.ต้น เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม การละเมิดสิทธิเด็ก และสตรี การพนัน การข
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 63
โรงเรียนสาครพิทยาคม เข้าร่วมแข่งขันประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปี 2563 ระดับ
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 63
ขอขอบคุณโรงพยาบาลมโนรมย์ ที่จัดกิจกรรมรณรงค์ "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง" ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 63
กิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์เฝ้าระวังรู้ทันสื่อ แกนนำเยาวชน SDN จังหวัดชัยนาท
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 63
การส่งเสริมให้เด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก โดย คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสาครพิทยาคม
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 63
โรงพยาบาลมโนรมย์ ที่จัดกิจกรรมรณรงค์ "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง" ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โร
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 63
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนสาครพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 63