ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนสาครพิทยาคม เรื่องปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 63
ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนสาครพิทยาคม รับการนิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 18 ธ.ค. 63
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูปิยโชติ รอดหลง
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 63
มหาลัยวิทยาลัยเกริก เข้าแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 63
ประกาศโรงเรียนสาครพิทยาคม เรื่อง กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2563 และการปฏิบัติงานของนั
โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 63
วันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนสาครพิทยาคม จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื
โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 63
ผู้บริหาร และคณะครู นำนักเรียนโรงเรียนสาครพิทยาคม เข้าช่วยงานประกอบกระทงไว้ให้ผู้ร่วมงานได้บูชา ณ ว
โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 63
โรงเรียนสาครพิทยาคม นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการ ลด ละ เลิก บุหรี่ในชุมชน ปี
โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 63
สถานศึกษาปลอดภัย ดีเด่น ประจำปี 2563
โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 63
ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาคนใหม่
โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 63
ร่วมทำบุญเนื่องในงานทอดกฐินสามัคคี โดยนำเงินผ้าป่าถวายวัดหางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท จำนวน 4,100.7
โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 63
โรงเรียนสาครพิทยาคมจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ครั้งที่ 3/2563
โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 63
คณะครู และคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสาครพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันค
โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 63
โครงการ รด.จิตอาสา พัฒนาโรงเรียนสาครพิทยาคม เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนนโยบายระดับจังหวัด #ชัยนาทจังหวัด
โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 63
พิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 63
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมแนะแนวการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 63
วันที่ 9 ตุลาคม 2563 การประเมินเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย และครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 63
ยินดีต้อนรับ คุณครูบรรจุใหม่ "นางสาวสุธิดา ช้างคนมี" ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน
โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 63
ดกิจกรรมมอบเกียรติบัติให้แก่คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสาครพิทยาคม ปีการศึกษา 2562 ที่ได้ปฏิบัติหน
โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 63
กิจกรรมมอบเกียรติบัติให้กับบุคลากร ที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความเสียสละโดยไม่มีวันลา ประจำปีงบประม
โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 63