ข่าวประชาสัมพันธ์
สาครไม่ประมาท การ์ดไม่ตก" ปฏิบัติตามมาตรการ อย่างเคร่งครัด
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 63
คณะตรวจสอบติดตามประเมินผลความพร้อมเปิดเรียนจากจังหวัดชัยนาท โดยทีมตรวจจากอำเภอมโนรมย์ เข้าตรวจติดตาม
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 63
พลังงานชัยนาทที่มอบหลอดไฟ LED จำนวน 160 หลอด ให้กับโรงเรียนสาครพิทยาคม ในโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบ
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 63
ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนสอนโรงเรียนสาครพิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์แพร่ระบา
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 63
ประกาศโรงเรียนสาครพิทยาคม เรื่อง แนวทางการรับหนังสือเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 63
แจ้ง นักเรียนและผู้ปกครอง ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 เตรียมความพร้อมในการรายตัว/มอบตัว
โพสเมื่อ : 05 มิ.ย. 63

โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 63
การเข้าศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 63
การเข้าศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 63
รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 63
ขอเชิญชวนนักเรียน ร่วมทำแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับไวรัส COVID-19"
โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 63
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 17 เม.ย. 63
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 63
ประกาศ กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา2563
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 63
ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนทุกคนร่วมตอบแบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบ
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 63
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 63
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 63
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 63
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 63
ประกาศเรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 63