ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 25 มีนาคม 2564 โรงเรียนสาครพิทยาคม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 (EP-5)
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 64
โรงเรียนสาครพิทยาคม ผู้บริหารและคณะครู จัดพิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 64
13-14 มีนาคม 2564 โรงเรียนสาครพิทยาคม เป็นสนามการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 64
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท จัดบุคลากรให้ความรู้ในโครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม)
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 64
ขอแสดงความยินดีกับ นายสุกฤษฏิ์ กันจาด ที่ได้รับคัดเลือกเป็นประธานคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสาครพิ
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 64
วันที่ 2 มีนาคม 2564 โรงเรียนสาครพิทยาคมจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ครั้งที่
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 64
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนสาครพิทยาคม ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 64
วมส่งกำลังแรงเชียร์ แรงใจ โดยการโหวต ให้กับ นางสาวปรายฝน สุวรรณกลองกูล (ปลายฝน) นักเรียนชั้นมัธยมศึก
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 64
กิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 64
ดกิจกรรมวันตรุษจีน (Chiness New Year) 新正如意 新年发财
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 64
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปรายฝน สุวรรณกองกูล นักเรียนชั้น ม.3/1 โรงเรียนสาครพิทยาคม ที่ได้รับคัดเลื
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 64
อำเภอมโนรมย์ ส่งมอบอาคารลานกีฬาต้านยาเสพติด ให้กับโรงเรียนสาครพิทยาคม
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 64
โรงเรียนสาครพิทยาคมรับการตรวจติดตามการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 64
เชิญชวนนักเรียนโรงเรียนสาครพิทยาคม ร่วมส่งผลงานประกวด
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 64
ระชุม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้อง ICT โรงเรียนสาครพิทยาคม
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 64
ประกาศให้ปิดสถานศึกษา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โรงเรี
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 64
ยินดีต้อนรับ ครูย้ายมาปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนสาครพิทยาคม
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 64
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ขอแสดงความยินดี กับ คุณครูปิยโชติ รอดหลง ที่ได้รับเลื่อนตำแหน่ง จากครูผ
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 64
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ขอแสดงความยินดี กับ คุณครูเบญจมาภรณ์ คุ้มทรัพย์ ที่ได้รับเลื่อนตำแหน่ง
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 64
แจ้งปิดโรงเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่ 25 ธ.ค. 63 ถึงวันที่ 3 ม.ค. 64
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 63