ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เลื่อนเปิดภาคเรียน
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนสาครพิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารในโรงเรียนสาครพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนสาครพิทยาคม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารในโรงเรียนสาครพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนสาครพิทยาคม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 64