ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนสาครพิทยาคมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ลานสักจูเนียร์คัพ
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 64
ผู้อำนวยการพรประภา พัฒนพงษ์ และครูนพดล ทำนาดี เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 64
รับการตรวจเยี่ยมเสริมพลังการปฏิบัติตามแนวทางมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 64
ประชุมคณะครูเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 และชี้แจงการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานตามหลักเกณฑ์ วPA
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 64
สาคร KICK OFF “สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม”
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 64
สาคร KICK OFF “สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม”
โพสเมื่อ : 15 ต.ค. 64
กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 64
พิธีมอบรางวัล ให้กับผู้ที่มีผลงานผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตามโครงการชัยนาทเมืองเด็กดี To Be Number One ป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา “CPEO Music Award 2021” (Free Style) ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 64
มอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานโรงเรียนสาครพิทยาคมมอบทุนนักเรียนยากจน จำนวน 115 ราย และเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 64
โรงเรียนสาครพิทยาคม ประชาสัมพันธ์ timeline การฉีดวัคซีน
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 64
โรงเรียนสาครพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับ นายกาญจน์บดี ทองไทย
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 64
ผู้บริหาร และคณะครู ศึกษาดูงาน ด้านการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมสหกรณ์ กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์ ณ โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม จ.พิจิตร
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 64
วันคล้ายวันอสัญกรรมท่านเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 24 มิถุนายน
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนสาครพิทยาคม มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(covid-19)
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 64
วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย ดร.สุชาติ กลัดสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ผู้ตรวจราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราช
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 64
โรงเรียนสาครพิทยาคม ยินดีต้อนรับ ดร. นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 64
วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสาครพิทยาคม เข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ โรงพยาบาลมโนรมย์ อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 64

โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 64
โรงเรียนสาครพิทยาคม ได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณโอฬาร ตั้งวงศ์กิจ นำเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ พร้อมมอบหน้ากากอนามัยจำนวนหนึ่ง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (covid -19) และในโอกาสนี้ ทางโรงเรียนยังได้รับมอบเจลแอลกอฮอล์ จากผ
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนสาครพิทยาคม เรื่อง รายชื่อร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารในโรงเรียนสาครพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2564 ติดต่อสอบถามข้อมูล โทร.056-431381 หรือ 081-1827879
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 64