ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศให้ปิดสถานศึกษา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โรงเรี
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 64
ยินดีต้อนรับ ครูย้ายมาปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนสาครพิทยาคม
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 64
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ขอแสดงความยินดี กับ คุณครูปิยโชติ รอดหลง ที่ได้รับเลื่อนตำแหน่ง จากครูผ
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 64
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ขอแสดงความยินดี กับ คุณครูเบญจมาภรณ์ คุ้มทรัพย์ ที่ได้รับเลื่อนตำแหน่ง
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 64
แจ้งปิดโรงเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่ 25 ธ.ค. 63 ถึงวันที่ 3 ม.ค. 64
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนสาครพิทยาคม เรื่องปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 63
ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนสาครพิทยาคม รับการนิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 18 ธ.ค. 63
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูปิยโชติ รอดหลง
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 63
มหาลัยวิทยาลัยเกริก เข้าแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 63
ประกาศโรงเรียนสาครพิทยาคม เรื่อง กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2563 และการปฏิบัติงานของนั
โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 63
วันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนสาครพิทยาคม จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื
โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 63
ผู้บริหาร และคณะครู นำนักเรียนโรงเรียนสาครพิทยาคม เข้าช่วยงานประกอบกระทงไว้ให้ผู้ร่วมงานได้บูชา ณ ว
โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 63
โรงเรียนสาครพิทยาคม นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการ ลด ละ เลิก บุหรี่ในชุมชน ปี
โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 63
สถานศึกษาปลอดภัย ดีเด่น ประจำปี 2563
โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 63
ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาคนใหม่
โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 63
ร่วมทำบุญเนื่องในงานทอดกฐินสามัคคี โดยนำเงินผ้าป่าถวายวัดหางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท จำนวน 4,100.7
โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 63
โรงเรียนสาครพิทยาคมจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ครั้งที่ 3/2563
โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 63
คณะครู และคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสาครพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันค
โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 63
โครงการ รด.จิตอาสา พัฒนาโรงเรียนสาครพิทยาคม เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนนโยบายระดับจังหวัด #ชัยนาทจังหวัด
โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 63
พิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 63