เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

Adobe Acrobat Document An announcement of Sakornpittayakom School Intention for Good Governance of Sakornpittayakom School   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 81.4 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศโรงเรียนสาครพิทยาคม เรื่อง เจตจานงสุจริตในการบริหารงาน โรงเรียนสาครพิทยาคม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 71.38 KB