ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ

Adobe Acrobat Document สถิติการให้บริการห้องพยาบาลโรงเรียนสาครพิทยาคม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 105.67 KB
Adobe Acrobat Document แผนผังสถิติการให้บริการงานธุรการ ปี 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 105.38 KB
Adobe Acrobat Document สถิติการใช้บริการห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 126.11 KB