คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

Adobe Acrobat Document คู่มือการปฏิบัติงานวิชาการ โรงเรียนสาครพิทยาคม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 582.36 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการปฏิบัติงานบุคคล โรงเรียนสาครพิทยาคม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 263.49 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการปฏิบัติงานแผนและงบประมาณ โรงเรียนสาครพิทยาคม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 245.05 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการปฏิบัติงานทั่วไป โรงเรียนสาครพิทยาคม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 527.91 KB